domingo, 21 de febrero de 2016

JOSEP M. CASASÚS: «HAKIM BEY: INSURRECCIONS TEMPORALS»
HAKIM BEY: INSURRECCIONS TEMPORALS

Un excèntric? L'impulsor de noves estratègies en temps adversos per a l'anarquia? O bé un cas d'anarquisme de façana (d'«estil de vida», com sentenciava àcidament Bookchin)? Qui és Peter Lamborn Wilson, més conegut com Hakim Bey? Fou objector de consciència a la guerra imperialista del Vietnam. També ha estat un perseverant psiconauta, com ho demostra el llibre en què entrevista l'antropòleg Michael Taussig sobre l'ayahuasca. Aquests anarquista nord-americà que es reclama deixeble de pensadors com Nietzsche, Stirner, Fourier i Landauer, posseeix una característica que xoca amb l'anti-religiositat predominant a l'anarquisme ibèric: Hakim Bey és també un aventurer de les espiritualitats místiques heterodoxes (o directament herètiques). Ara bé, en lloc de romandre com la majoria de hippies en la tradició hindú, manté un idil·li intel·lectual i vital amb el sufisme islàmic. Explora activament la possibilitat d'un anarquisme espiritual: «Estic interessat en la llibertat a tots els nivells, no només en la llibertat a l'assemblea. I això ho trobo entre els dervixos salvatge.».
Hakim Bey deu el seu renom especialment a un opuscle sobre les TAZ («Temporary Autonomous Zones», en català «Zones Temporalment Autònomes»). D'entrada el pseudònim Hakim Bey havia de ser la màscara per mantenir Peter Lamborn Wilson a distància dels poders (sempre repressors i alienants) i dels mitjans de comunicació. Tanmateix, l'èxit de les TAZ el va acabar delatant, i ara podem trobar entrevistes i escrits tant amb el nom original com amb el pseudònim, o fins i tot amb els dos alhora.
Això de les Zones Temporalment Autònomes (TAZ) no és una proposta, sinó una constatació: ja existien, ja existeixen. Per evitar-ne el control, ni tan sols en dóna una definició. L'opuscle és sobretot una incitació entusiasta a crear i propagar les TAZ. Va néixer en una situació adversa per als moviments d'alliberament: la gran expansió del neoliberalisme dels anys 90. No hi havia esperances de Revolució (com de fet el fracàs del maig 68 ja havia deixat clar per a alguns). És més, afegeix Hakim Bey, no és desitjable una Revolució perquè sempre ha anat seguida d'una reacció brutal o del restabliment de l'Estat autoritari. Defensa que en lloc d'esperar la Revolució, practiquem la insurrecció, la qual és temporal però alhora intensa. Cal que gaudim de l'experiència cim de la llibertat. Una TAZ és tant una vetllada organitzada horitzontalment, segons el principi del suport mutu, com els enclavaments pirates. Un dels encerts del text és visualitzar què pot arribar a ser una TAZ amb les Utopies Pirates, comunitats igualitàries i al marge dels grans Imperis. Una de les motivacions de la seva reflexió irreverent i erudita era respondre al (suposat) fracàs de les comunes: el fet de durar poc o no perdurar no invalida l'experiència d'autonomia viscuda en aquells espai-temps, alliberats de la Història, del Progrés, de l'Estat.
L'èxit del text de 1991 rau en una escriptura accelerada, amb girs sorprenents i enginyosos, i esquitxada de digressions intenses. També n'és clau la proliferació d'exemples i referències, molt especialment les dels naixents ciberpunk i els moviments hackers. Tanmateix, també hi manifesta recances davant les recents xarxes cibernètiques i les noves tecnologies: són mediacions que trenquen amb la immediatesa de l'experiència, generen separació i tenen un alt potencial alienant. Al segle XXI, Peter Lamborn Wilson ha accentuat aquest tret ludista o antimaquinista fins al punt de no estar «connectat», i ni tan sols posseir un smartphone. Per això la nova deriva de les TAZ són les «comunitats de resistència», capaces de prescindir de les mediacions de les tecnologies de la informació. D'aquí la seva recent fascinació amb grups com els amish, malgrat el rebuig que provoca en l'anarquista vital que és Hakim Bey el rigor del control moral i religiós, asfixiant per a la llibertat individual, que impera en aquestes comunitats.
El terme TAZ, a més de ser adoptat per les ciber-utopies llibertàries, ha tingut un especial ressò en els àmbits musicals i artístics, com el fenomen (integrat ja en el capitalisme cibernètic de l'època Google) Burning Man o les raves il·legals que van proliferar a finals de segle, especialment a la Gran Bretanya. Per exemple, les TAZ inspiraven col·lectius com Spiral Tribe i la seva singular síntesi de misticisme panteista i intensitat musical electrònica. No és desencertada del tot, doncs, la crítica enunciada pel Comité Invisible (malgrat el fet de tenir punts en comú): es decanta massa vers un refús lúdic i festiu, i deixa de banda la dimensió política. Si una TAZ no renunciés a durar, si insistís i resistís veritablement, hauria d'incloure la lluita, així com el que ells anomenen la transmissió de «la saviesa guerrera».
Josep Maria Casasús


No hay comentarios:

Publicar un comentario