viernes, 30 de junio de 2017

LA POBRESA, UNA VIOLACIÓ DE LA DIGNITAT HUMANA
Vivim en un mon, en una societat, en un estat, en un país, en una ciutat, on el Drets Humans estan patint una regressió molt greu. Només cal mirar l’informe recent, presentat fa un mes, del Síndic de Greuges de Catalunya i l’Institut de Drets Humans de Catalunya.

Crec que la pobresa és la pitjor crisi de drets humans que patim en aquests moments, ja que afecta a centenars de milions de víctimes a tot el món. Estem en un escenari en què les persones que la viuen tenen més possibilitats de patir violacions de drets humans i en que, alhora,les violacions del drets humans provoquen i agreugen la pobresa. És un cercle pervers i sense fi que es retro alimenta.

Més de 950 milions de persones se’n van al llit cada nit amb fam, 1.000 milions viuen en assentaments precaris, cada minut mor una dona per complicacions derivades de l’embaràs, 1300 milions de persones no tenen accés a una assistència mèdica bàsica; 2.500 milions no tenen accés a serveis sanitaris adequats, i per aquests motius moren cada dia 20.000 nens i nenes.

Les persones que pateixen la pobresa estan atrapades en un cercle d’exclusió, violència, inseguretat i manca de veu i protagonisme.

S’enfronten diàriament a amenaces contra la seva seguretat i la de la seva família, i estan sobreexposades a la violència estatal i a la dels grups armats. Probablement casa seva, les seves pertinences i el seu mitjà de vida no estan protegits per la llei. No poden accedir a una protecció social mínima en cas de malaltia o de pèrdua del seu mitjà de vida.

Dones i nenes estan especialment exposades a la violència i pateixen un doble rebuig: tant la família com la societat les exclouen dels processos de presa de decisions i els neguen qualsevol poder.

Amb massa freqüència, es tracta a les persones que viuen en la pobresa amb menyspreu o indiferència. Les seves opinions no es tenen en compte. Se'n reprimeixen els seus esforços per organitzar-se i no se’ls permet informar-se sobre qüestiones vitals per a les seves comunitats. Ja sigui perquè se les silencia deliberadament o perquè la indiferència les fa emmudir, el resultat és que no tenen veu.

A Terrassa, segona o tercera ciutat més important de Catalunya, l’administració no dóna informació, ni molta ni poca, gens, i només tenim les dades que ens aporten les  entitats que treballen a les trinxeres com Caritas que fa uns dies va treure unes dades interessants en el seu Informe Anual.

Segons Caritas de Terrassa, 2 de cada 3 persones que han atès al 2016 ja havien estat usuàries en anys anteriors. La pobresa, segons aquesta entitat, es cronifica, cada vegada és més greu i costa més sortir-ne, requerint (una mateixa persona o família) més ajudes i un acompanyament més llarg. Per això, el lema de la darrera memòria, es “Atrapats en la precarietat” i s’il·lustra amb la fotografia d’un laberint d’on és difícil trobar la sortida.

Com en exercicis anteriors, les xifres són alarmants: Càritas ha atès 14.174 llars, 46.064 persones, que han rebut 64.500 serveis (són un 49% d’ajudes més respecte l’anterior exercici). Tots aquests programes estan valorats en 4,5 milions d’euros.

A l’àmbit territorial de Terrassa (Matadepera, Ullastrell i Viladecavalls), el nombre de llars ateses ha estat de 2.590, amb 8.010 persones beneficiades amb 11.672 ajudes.
Una altra dada preocupant és que en el 64,82% de les llars ateses hi ha infants i en el 22,03% d’aquestes els infants estan a càrrec d’una mare sola.(La pobresa té rostre de dona). Aquest percentatge ha crescut 6 punts en un exercici.

Les persones en situació de vulnerabilitat ateses es troben a l’atur en un 55% dels casos, però el 43,38% d’usuaris de Càritas Terrassa en edat laboral són pobres malgrat treballar.

Prop del 10% de les famílies viuen en llars ocupades, fet sobre el qual el director general de Càritas Diocesana de Terrassa, Salvador Obiols, ha afirmat: "Els preus del lloguer i els subministraments cars són una nova forma de desnonar".

Referent a nacionalitats, el grup més nombrós és el de les persones extracomunitàries, amb un 52,30%, mentre que els espanyols suposen el 46%.

"Estem creant una societat grisa i fosca. Hem perdut molts drets i les famílies cauen en un pou del qual la sortida és molt difícil".

Desprès d’això que més es pot dir? Mentrestant el govern català es distreu intentant mobilitzar a la societat perquè anem a votar pel Dret a Decidir. Gasta unes energies impressionants en aquest tema i s’oblida de que la gent esta patint i molt, i que potser hi hauria de ser prioritari eradicar la pobresa

I el Govern Municipal també es distreu buscant la “vareta màgica” de la Participació Democràtica de la gent, com si això fos tan difícil, però clar deuen necessitar una Participació Democràtica que els hi garanteixi seguir tenint el control del poder... (i per tant  de democràtica en tindrà ben poc).

En fi, queda la societat civil, queda la consciencia i responsabilitat que tinguem, cadascú de nosaltres, ciutadans i ciutadanes, per assumir el paper de mobilitzar-nos ja per fer possible una revolta a favor dels Drets  a Terrassa, sinó ja sabem el que passarà: Milers i milers de persones vivint en la INDIGNITAT!

Nosaltres podem DECIDIR!


Joan Tamayo Sala
Advocat / Activista pels DDHH /ESPAI DRETS